Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 

 

 

    釋文

  佳二年正月初吉王在周昭宫丁亥王格于宣射

  毛伯入門位中庭右祝鄭王呼内史冊命鄭王曰

  鄭昔先王旣命女作邑一字未詳五邑祝今余隹亂商