Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    釋文

 𡚇作皇祖懿公文公武伯皇考龔伯尊彞𡚇其熈

 萬年無疆霝終霝始其子子孫孫永寳用享于宗

 室薛尚功釋云𡚇作皇祖益公文公武伯皇考龔伯䵼彞𡚇其熈萬年無疆令終令命其子子孫

 孫永寳用享于宗室

    伯庶父敦銘

 

 

    釋文

 惟二月戊寅伯庻父作王姑舟姜尊敦其永寳用