Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


右漢熊君碑云君諱喬字舉舉上滅一字其官閥不

可詳考其僅可知者劉表時爲綏民校尉後遷𮪍都

建安二十一年卒享年七十有一其云治歐羊尚

書其字非訛闕而以陽爲羊蓋古文字少故湏假借

至漢字巳備而猶假用何哉後云太𡻕在甲申上滅

一字以曆推之當是丙申又云碑師舂陵福造福上

滅一字當是其姓其書顯字皆爲按許慎說文顯

從㬎聲而轉爲累其失逺矣莫曉其義也右集本

   後漢俞郷侯季子碑𡻕月未詳

右漢俞郷侯季子碑云君諱熊字孟下闕一字廣陵