Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


海西人也厥祖天皇大帝垂精接感篤生聖明子孫

享之分源而流枝葉扶踈出王别胤受爵列土封侯

載徳君光武皇帝之玄廣陵王之孫俞郷侯之季子

也由是而後文字缺滅其稍稍可讀者時得其一二

云六籍五典如源如泉旣練州郡卷舒委隨化流南

城政猶北辰三祀有成来臻我邦仁恩如冬日威猛

烈夏日吏民愛若慈父畏如神明其後又云採摭謡

言作詩三章據碑文無卒𦵏年月而其辭若此似是

徳政碑按後漢書光武皇帝子曰廣陵思王荆荆子

元壽等四人皆封郷侯史略而不載其名俞郷侯者