Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之鼓岱山鄒嶧㑹稽之刻石與夫漢魏已來聖君賢

士桓碑彞器銘詩序記下至古文籕篆分𨽻諸家之

字書皆三代以来至寳怪竒偉麗工妙可喜之物其

去人不逺其取之無禍然而風霜兵火湮淪磨滅散

棄於山崖墟莽之間未甞収拾者由世之好者少也

幸而有好之者又其力或不足故僅得其一二而不

能使其聚也夫力莫如好好莫如一予性顓而嗜

凡世人之所貪者皆無欲於其間故得一其所好於

斯好之巳篤則力雖未足猶能致之故上自周穆王

以来下更秦漢隋唐五代外至四海九州名山大澤