Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


窮崖絶谷荒林破塜神仙鬼物詭怪所傳莫不皆有

以爲集古録以謂轉一作寫失真故因其石本軸而

藏之有卷帙次第而無時世之先後蓋其取多而未

已故隨其所得而録之又以謂聚多而終必散乃撮

其大要别爲録目因并載夫可與史傳正其闕繆者

以傳後學庶益於多聞或譏予曰物多則其𫝑難聚

聚乆而無不散何必區區於是哉予對曰足吾所好

玩而老焉可也象犀金玉之聚其能果不散乎予固

能以此而易彼也廬陵歐陽脩序

 昔在洛陽與余遊者皆一時豪儁之士也而陳郡