Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲共公時作也據本紀自襄公始則至桓公爲十二

公而銘鍾者當爲景公也故並列之以俟愽識君子

治平元年二月社前一日書右真蹟

   秦祀巫咸神文一作秦誓文

右秦祀巫咸神文今流俗謂之詛楚文其言首述秦

穆公與楚成王事遂及楚王熊相之罪按司馬遷史

記世家自成王以後王名有熊良夫熊適熊槐熊元

而無熊相據文言穆公與成王盟好而後云倍十八

世之詛盟今以世家考之自成王十八世爲頃襄王

而頃襄王名横不名熊相又以秦本紀與世家參較