Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


刻石二世詔語同而字畫皆異惟㤗山爲真李斯篆

爾此遺者或云麻温故學士於登州海上得片木有

此文豈杜甫所謂𬃷木傳刻肥失真者邪

   秦㤗山刻石一作書李斯篆後 集本

右秦二世詔李斯篆天下之事固有出於不幸者矣

苟有可以用於世者不必皆賢聖之作也蚩尤作五

兵紂作⿰氵𭝠 -- 𣾰噐不以二人之惡而廢萬世之利也篆

二字一作小篆之法出於秦李斯斯之相秦焚棄典籍遂欲

滅先王之法而獨以已之所作刻石而示萬世何哉

十四字一作至已之所作則爲萬世不可朽之計何其愚哉按史記秦始皇帝行