Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


幸天下凡六刻石及二世立又刻詔書于一作其旁

今皆亡矣獨泰山頂上二世一有此字詔僅在所一無二字

數十字爾今俗傳嶧山碑者史記不載又其字體差

六字一作其字特大不𩔖泰山存者其本出於徐鉉一無此六字

又有别本云一無此字出於夏竦家者以今市人所鬻校

之無異一無此十一字自唐封演巳言嶧山碑非真而杜甫

直謂𬃷木傳刻爾皆不足貴也一無此五字余友江鄰㡬

一作休復謫官於奉符甞自至泰山頂上視秦所刻石處

云石頑不可鐫鑿不知當時何以刻也然而二字一作其

四靣皆一有石字無草木而野火不及故能若此之乆