Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 龜有首有尾有足有腹有甲也今禮家作簋内正

 圜外正方刻盖正爲龜形猶有近也不全與古同

 耳

此銘劉原甫在永興得古銅簋模其銘以見𭔃其後

原甫所書也

 禮家作簋傳其說不知其形制故名存實亡此器

 可以正其繆也甲辰正月十二日襄

周穆王刻石元附七百六十一天子登上二字一作王此山一作北山

如此而十三字一作圖經云癸巳誌其日也鑿山一無山字

元附八百九十一一作𦣞款識法帖作匜史記此下一有本紀二字