Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平元年正月二日書一有此九字

敦医銘元無卷第

張仲器銘元第八百九十一古人一作古之人嘉祐八年十二月

二十八日書一有此十二字

石鼔文元第二百一右石鼔文此下一有在字千有一無有字獨無石

此下一有文字猶有一作獨有

秦度量銘元第六百六十一

秦昭龢鍾元第三百四十一

秦祀巫咸神文元第四百一熊適一作

 又别本秦祀巫咸神文祀朝那文附