Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


武徳三年也隋書繆矣果仁終始事迹不顯略見於

隋書云唐𥘉爲隋太僕丞元祐將煬(「旦」改為「𠀇」)帝巳遇弑沈法

興果仁共殺祐起兵據江表法興自稱緫管大司馬

録尚書事承制置百官以果仁爲司徒其事止見此

爾開元中僧徳宣爲果仁記捨宅造寺載其世家頗

詳而其功閥官爵歲月多繆徳宣言中毒以死而宅

䟽言見屠戮當以宅䟽爲是徳宣文辭不足録獨採

其世次事蹟終始著之俾覽者覈其真僞而少益於

廣聞煬(「旦」改為「𠀇」)帝本紀髙祖實録皆唐𥘉人所撰而不同如

此何㢤右集本