Page:Sibu Congkan0921-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-36.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


亟開悟留公刋修唐書俄入翰林爲學士史館修撰

勾當三班院至和二年夏請郡改侍讀學士知蔡州

事留不行復除翰林學士判太常寺兼禮儀事遷右

諫議大夫嘉祐三年夏兼龍圖閣學士權知開封府

事前尹孝肅包公一作包孝肅公以威嚴得名都下震恐而

公動必循理不求赫赫之譽或以少風采爲言公曰

人材性各有短長吾之長止于此惡可勉其所短以

徇人邪旣而京師亦治四年春請罷府事改給事中

充羣牧使唐書成拜禮部侍郎俄兼翰林侍讀學士

五年冬以本官爲樞宻副使明年秋參知政事英宗