Page:Sibu Congkan0921-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-36.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


登極遷户部侍郎治平𥘉特轉吏部侍郎今上嗣位

改尚書左丞公自處二府益思報稱毅然守正不為

冨貴易節凡大謀議大利害與同官論辨或在上前

必區判一作是否未甞少有回屈文武之士陳請百

端公常委曲開諭曰某事可行某事不可行用是人

多怨誹至于臺諫官論事有不中理者徃徃正色折

之其徒尤切齒日欲求疵合攻公自視無他不恤也

一無此字英廟一作踐祚按祖宗舊典皇族尊屬之亡

者皆贈官改封濮安懿王英廟所生父也中書以本

朝未有故事請付有司詳處一作其當上謙㳟慎重