Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


深女四人其三人已嫁矣董振何贄朱介之其壻也

君爲人孝友諒直得人一善(⿱艹石)已出能振窮急而自

養尤儉約自賔州歸所齎無南方一物其平生所爲

如此今旣以某年某月某日葬君德安之永㤗鄕谷

歩里而未有以碣諸墓也敢因介之以告介之於余

爲外姻而其妻能道君之實將懼泯没而無聞數涕

泣屬其夫求得余之一言以表之墓上蓋余甞奉使

江東泝九江上廬山愛其山川而問其州人士大夫

之賢而可與游者莫能言也今湜能言其父之賢如

此問其州人之游仕於此者乃以爲良然嗟乎鄭君

誠如此豈特一鄕之善士歟而其子男與女子又能

如此故爲序次其說使表之墓上