Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


呼道之不行邪豈特化之不至也士亦有罪焉蓋無

常産而有常心者古之所謂士也士誠有常心以操

聖人之說而力行之則道雖不明乎天下必明於巳

道雖不行於天下必行於妻子内有以明於巳外有

以行於妻子則其言行必不孤立於天下矣此孔子

孟子伯夷柳下惠揚雄之徒所以有功於世也嗚呼

以予之昬弱不肖固亦士之有罪者而得友焉余友

字逢原諱令姓王氏廣陵人也始予愛其文章而得

其所以言中予愛其節行而得其所以行卒予得其

所以言浩浩乎其將㳂而不窮也得其所以行超超

乎其將追而不至也於是慨然歎以爲可以任世之

重而有功於天下者將在於此余將友之而不得也