Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗚呼今弃予而死矣悲夫逢原左武衛大將軍諱奉

諲之曾孫大理評事諱珙之孫而鄭州管城縣主簿

諱世倫之子五歲而孤二十八而卒卒之九十三日

嘉祐四年九月丙申葬于常州武進縣南郷薛村之

原夫人吳氏亦有賢行於是方娠也未知其子之男

女銘曰

壽胡不多天實爾嗇曰天不相胡厚爾德厚也培之

嗇也推之樂以不罷不怨以疑嗚呼天民將在于兹

    宋尚書司封郎中孫公墓誌銘

公諱錫字昌齡曾祖釗祖易從父再榮皆弗仕及公

仕贈其父至尚書兵部侍郎公以天聖二年進士起

家和州歷陽無爲巢二縣主簿部使者及兩制以御