Page:Sibu Congkan0942-王安石-臨川先生文集-20-19.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


扎舉者十餘人改鎭江軍節度推官知杭州仁和縣

籍取兇惡戒以不改必窮極案治而治其餘一以仁

恕故縣人畏愛之以兵部喪去三年乃用舉者以集

慶軍節度掌書記𠑽國子監直講豫校史記前後漢

書南北史脩集韻選蘇王宫伴讀敎導有法宗室召

燕飲未甞往居頃之改著作佐郎當罷矣又留爲國

子監丞講讀七年乃用舉者召試集賢校理同知太

常禮院判吏部南曹登聞鼓院爲開封府推官賜緋

魚坐考鏁㕔進士舉籍中有不中格者兩人降監和

州清酒務當是時龎宰相爲樞密使薦宜侍講禁中

方召而公以謫去乆之㑹明堂恩召還同判尚書刑

部先時主者多持事往決於中書公獨視法如何不