Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   隋文帝户口之蕃倉廪府庫之盛

問古者以民之多寡爲國之貧冨故管仲以隂謀傾魯

梁之民齊威公問管子曰吾欲下魯梁何行而可對曰魯梁之民俗爲綈公服綈令左右從而服之因

令齊勿敢爲必仰於魯梁則是魯梁釋其農事而作綈矣威公即爲服於泰山之陽十日而服之管子告魯梁

子賈曰子爲我致綈十匹賜子金百斤子十至而金千斤則是魯不賦於人財用足也魯君聞之則教其人爲

綈管子曰魯梁可下矣公冝服帛率民去綈閉関无與魯梁通使後十月魯梁餓餒相及周月魯梁之民歸齊

者十之六事見管子而商鞅亦招三𣈆之人以并諸侯秦孝公任商鞅鞅以

三晋地狹人貧秦地廣人寡於是誘三晋之人利其田宅復三代無知兵事而務本於内使秦人應敵於外故

数年之間國冨兵強當周之盛時其民物之數登於王府者盖拜

而受之周官小司冦之職孟冬祀司民獻民数於王王拜受之以國國用而進退之自漢以

來丁口之蕃息與倉廪(“㐭”換為“面”)府庫之盛莫如隋其貢賦輸籍

之法必有可觀者然學者以其得天下不以道隋文乃周天元