Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有九人焉唐宗室宰相傳賛曰周之卿士周召毛原皆同姓囯也唐宰相以宗室進者九人焉今以

本𫝊攷之李適之常山王孫李林甫長平王曽孫俱相元宗李峴呉王恪孫相粛宗李勉鄭惠王曽孫相德宗

李夷簡鄭惠王四丗孫相憲宗李程李石皆襄邑王五丗孫相敬宗文宗石弟福相宣宗僖宗李回新㒷王六

丗孫相武宗嗚呼何其盛也建隆以來太祖即位改周顯徳七年為建隆元年

不以吏事責宗子雖有文武異才終身不試 先帝獨

見逺覧恩義並用増修教養之法肇開選舉之路盖十

有餘年矣熈寕二年十一月甲戍詔裁宗室授官法惟宣祖 大祖 太宗之子孫擇其後各封囯

公丗丗不絶其餘元孫之子將軍以下听出外官袒免之子更不賜名授官許令應㪯罷朝請

而走郡縣釋膏梁而治簿書者固不爲少然名字暴著

可以追配古人者盖未之見焉意者謙畏謹黙而不自

獻歟將教養選㪯之法有所缺而未明歟其悉著于篇

以俟採擇    經進東坡文集事略卷第二十二