Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兵冗官之費宗室貴戚之奉邊鄙將吏之給盖十倍於

往日矣安視而不恤歟則有民窮無告之SKchar以義而裁

之歟則有拂逆人情之患夫元和之世彼四子者何獨

能之子大夫雖未仕其詳有所不知而救此之道當講

其要願悉著于篇

   漢唐宗室之盛與 本朝教養選舉之法宗室

     省試題

問昔周之盛時其卿士皆周召毛原非王之伯叔父則

其子弟也至两漢間有(⿱艹石)歆向向乃宗正刘德之子歆即向子丗不乏

人而唐之宗室最近而易考武略如道宗孝恭唐宗室列傳太

囯𥘉宗室惟道宗孝㳟破江陵俘䔥銑擒輔公祐其武略可知文章如白與賀者李白㒷元

皇帝九丗孫李賀系出鄭王後皆預文藝傳不可以一二数而以宰相進者