Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下之地一尺一寸皆天子自爲守也而可以長乆而不

変乎費莫大於養兵養兵之費莫大於征行今出禁兵

而戍郡縣逺者或數千里其月廪歳給之外又日供其

芻粟三歳而一遷往者紛紛來者纍纍雖不過數百爲

軰而要其歸無以異於數十萬之兵三歳而一出征也

農夫之力安得不竭餽運之卒安得不疲且今天下未

嘗有戰鬬之事武夫悍卒非有勞伐可以邀其上之人

然皆不得爲休息閑居無用之兵者其意以爲天子出

戍也是故美衣豐食開府庫輦金帛若有所負一逆其

意則欲羣起而噪呼此何爲者也天下一家且數十年

矣民之戴君至于海隅無以異於畿甸亦不必舉疑四

方之兵而專信禁兵也𭧽者蜀之有均賊與近歳貝州