Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之亂未必非禁兵致之眞宗咸平三年正月神衛軍戍卒趙延順䓁作乱推都虞候王

均為主據益州反僣号大蜀改元化順朝廷命雷有終楊懷忠䓁討平之 仁宗慶暦七年十一月貝州宣毅

卒王則挾妖術據城反州吏張峦十𠮷主其謀遂僣号東平郡王改元徳聖朝廷命明鎬文彦博䓁討平之

臣愚以爲郡縣之土兵可以漸訓而隂奪其權則禁兵

可以漸省而無用天下武健豈有常所哉山川之所集

風氣之所咻四方之民一也昔者戰國嘗用之矣蜀人

之怯懦呉人之短小皆嘗以抗衡于上國如諸葛亮周瑜軰皆嘗以

呉蜀之兵与魏抗衡又安得禁兵而用之今之土兵所以鈍弊劣

弱而不振者彼見郡縣皆有禁兵而待之異等是以自

弃于賤𨽾役夫之間而將吏亦莫之訓也苟禁兵可以

漸省而以其資糧益優郡縣之土兵則彼固巳懽忻踴

躍岀于意外戴上之恩而願效其力又何遽不如禁兵