Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耶夫土兵日以多禁兵日以少天子扈從捍城之外無

所復用如此則内無長聚仰給之費而外無遷徙供餽

之勞費之省者又以過半矣

  訓兵旅

   蓄材用第十五

夫今之所患兵弱而不振者豈士卒寡少而不足使歟

器械頓弊而不足用歟抑爲城郭不足守歟廪食不足

給歟此數者皆非也然所以弱而不振則是無材用也

夫國之有材譬如山澤之有猛獸江河之有蛟龍伏乎

其中而威乎其外悚然有所不可狎者至于鰌蚖之所

蟠牂豚之所伏雖千仞之山百尋之溪而人易之何則

其見干外者不可欺也天下之大不可謂無人朝廷之