Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尊百官之冨不可謂無材然以區區之二虜聚數州之

衆以臨中國抗天子之威犯天下之怒而其氣未嘗少

衰其詞未嘗少挫則是其心無所畏也主憂則臣辱主

辱則臣死呉越春秋云越王勾踐反國五年檄召羣臣仰天歎曰孤聞主SKchar臣辱主辱臣死又史記

范睢傳秦昭王臨朝太息應侯睢曰臣聞主SKchar臣辱主辱臣死今大王巾朝而憂臣敢請其死今朝廷

之上不能無憂而大臣恬然未有拒絶之議非不欲絶

也而未有以待之則是朝廷無所恃也縁邊之民西顧

而戰慄牧馬之士不敢彎弓而北嚮吏士未戰而先期

於敗則是民輕其上也外之蠻夷無所畏内之朝廷無

所恃而民又自輕其上此猶足以爲有人乎天下未嘗

無材患所以求材之道不至古之聖人以無益之名而

致天下之實以可見之實而較天下之虚名二者相爲