Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亡漢中軍校尉𡊮紹說大將軍何進令悉誅宦官而太冶不許乃私召董卓等將兵入朝以脅太后卓未

至而何進謀泄為張遜趙忠所殺𡊮紹勒兵斬忠捕宦官無少長悉斬之死者二千餘人董卓既至乃謀廢立

焼宫室刼天子曹操諸將亦相継而起轉𢧐累歳漢遂以亡漢之所憂者凡六変而

其亂與亡輒岀於其所不憂而終不可備由此觀之治

亂存亡之𫝑其皆有以取之欤抑將不可推如江河之

徙移其𫝑自有以相激而不自知歟其亦可以理推力

救而莫之爲也今將使事至而應之患至而爲之謀則

天下之患不可以勝防而政化不可以勝変矣則亦將

朝文而暮質忽寛而驟猛歟意者亦有可以長守而不

変雖有小患而不足䘏者欤願因論漢而極言其所以

   職官令録郡守而用棄材