Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問昔三代之際公卿有世而爲之者士有至老而不遷

者官有常人而人有常心故爲周之公卿者非周召毛

周召乃周公召公之後毛原即左氏所謂魯衞毛聃畢原酆郇文之昭也則王之子弟也

皆姬姓子弟發於畎畒起於匹夫而至於公相蓋亦有幾人

而巳如伊愽吕望之徒士之勤苦終身於學講肄道藝而修其

廉隅以邀郷里之名者不過以望卿大夫賢能之書

郷大夫之聀三年大比則献賢能之書于王王再拜受之登干天府内史貳之其選舉而上不

過以爲一命之士周官大宗伯之𥋏以九儀之命正邦囯之位壹命受聀注云言始見命爲

正吏其傑異者至於大夫極矣夫周之世諸侯爲政之

卿皆其世臣之子孫則夫布衣之士其進蓋亦有所止

也當是之時士皆安其習而樂其分不倦於小官而力

爲之故其民亊修而世務舉及其後世不然使天下旅