Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不享則不可知(⿱艹石)其享之則是俯伏匍匐而就也鬼

不能諄諄與人接也故使尸嘏主之嘏謂祝嘏今也無尸而

受胙於虚位不亦鄙野可𥬇矣夫今欲使廟皆有主祭

皆有尸不知何道而可願從諸君講求其遺制合於古

而便於今者

   孔子贊易有申爻辭而無損益者

問易之爲書要以不可爲必然可指之論也其始有畫

而無文後世聖人始爲之辭蓋亦微見其端而其或爲

仁或爲義或小或大則付之後世學者之分然世益乆

逺則學者或入於邪說故凡孔子之所爲贊易也特以

防閑其邪說使之縱横旁午要不失正而非以爲必然

可指之論也是故其用意廣而其辭約竊嘗深觀之孔