Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子蓋有因爻辭而申言之(⿱艹石)無所損益於其辭之義者

甚衆比之𥘉六有乎比之無咎有孚盈𦈢終來有佗吉

象曰比之𥘉六有佗吉也小蓄之𥘉九復自道何其咎

吉象曰復自道其義吉也損之六四損其疾使遄有喜

象曰損其疾亦可喜也大有之上九自天祐之吉無不

利象曰大有上吉自天祐也夫旣巳言之而孔子又申

言之使無所損益於其辭之義則孔子固多言也乃孔

子則有不勝言者故願與諸君論之

   賞功罰罪之疑

問古之爲爵賞所以待有功也以爲有功而後爵天下

必有遺善是故有無功而爵者六德六行以興賢能是

周官大司徒之聀以郷三物教万民而賔㒷之一曰六德知仁聖義中和二曰六行孝友睦婣任恤三曰