Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


常則天下之惑者不可以勝原矣昔者孔子以爲䘮欲

速貧死欲速朽而有子以爲非君子之言乃孔子則有

所由發也䘮欲速貧爲南宫敬叔載宝而言死欲速朽爲元司馬爲石椁而言事見檀弓善乎

有子之知孔子也語曰禘自旣灌而往者吾不欲觀之

易曰觀盥而不薦語曰吾豈匏𤓰也哉焉能繫而不食

易曰以𣏌匏𤓰有殞自天是二者其言則同而其所以

言者可得爲同歟王弼之於易可以爲深矣然因其言

之適同遂以爲訓弼解𮗚盥不薦云王道之可𮗚者莫盛乎宗廟宗廟之可𮗚者莫盛於盥

也至薦簡略不足復觀故𮗚盥而不𮗚薦也孔子曰禘自旣SKchar而往者吾不欲𮗚之矣尽夫𮗚盛則下𮗚而化

矣故覲至盥則有孚顒(⿱艹石)也其解以杞匏𤓰云杞之爲物生於肥地者也匏𤓰爲物係而不食者也九五履得

尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所体剛居中志不舎命不可傾殞

故曰有殞自天也使學者不得不惑亦不可不辨