Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家一如斯而巳矣是故老者得以養疾病者得以爲閑

民而役於官者莫不皆其壯子弟故其無事而田獵則

未嘗發老弱之民兵行而餽糧則未嘗食無用之卒使

之足輕險阻而手易器械聦明足以察旗鼓之節強銳

足以犯死傷之地千乗之衆而人人足以自捍故殺人

少而成功多費用省而兵卒強盖春秋時諸侯相并天

下百戰其經傳所見謂之敗績者如城濮鄢陵之役

僖公二十八年夏四月巳已晋侯斉师宋师秦师及楚人戰千城濮楚师敗績又成公十六年六月甲午晦晋

侯及楚子鄭伯戰千鄢陵楚子鄭师敗績皆不過犯其偏師而獵其游卒歛

兵而退未有僵尸百萬流血於江河如後世之戰何也

民各推其家之壯者以爲兵則其𫝑不可得而多殺也

及至後世兵民旣分兵不得復而爲民於是始有老弱