Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之卒夫旣巳募民而爲兵其妻子屋廬旣巳托於營伍

之中而其姓名旣巳書於官府之籍行不得爲商居不

得爲農而仰食於官至于衰老而無歸則其道誠不可

以弃去是故無用之卒雖薄其資糧而皆廪之終身凢

民之生自二十以上至于衰老不過四十餘年之間勇

銳強力之氣足以犯堅冒刃者不過二十餘年今廪之

終身則是一卒凢二十年無用而食于官也自此而推

之養兵十萬則是五萬人可去也屯兵十年則是五年

無益之費也民者天下之本而財者民之所以生也有

兵而不可使戰是謂弃財不可使戰而驅之戰是謂弃

民臣𮗚秦漢之後天下何其殘敗之多耶其弊悉皆起

於分民而爲兵兵不得休使老弱不堪之卒拱手而就