Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


勾踐起师逆之大夫種乃献謀曰夫呉之与越性天所授王其无庸戰夫申胥華登簡報呉囯之士於田兵而

夫嘗有所挫也夫一人善射百夫決拾勝未可成也韋昭注云決鈎弦拾拾擺言申胥登善用兵衆必化之猶

一人善射百夫競着決拾而效之三礼圗云决以朱韋為之按大射礼云設厥朱極三注云猶闓闓音開以象

骨爲之着右巨指所以鉤弦而開之極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為之三者食指將指无各指君无

决極放弦契於此指多則痛小指短不用極即今丗所用包指是也遂捍臂亦以朱韋為之按郷射礼注云遂

射韝也以韋為之所以遂弦也其非射时則謂之拾拾歛也所以蔽膚㰸衣即今世所用套䄂是也苟有

以發之及其飜然之間而用其鋒是之謂倡倡莫善乎

私天下之人怯者居其百勇者居其一是勇者難得也

捐 --捐其妻子弃其身以蹈白刃是勇者難能也以難得之

人行難能之事此必有難報之恩者矣天子必有所私

之將將軍必有所私之士視其勇者而隂厚之人之有

異材者雖未有功而其心莫不自異自異而上不異之