Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


經 進東坡文集事略卷第十九

   迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

  進䇿斷

    䇿斷上    䇿斷中

    䇿斷下

   䇿斷上

二虜爲中國患至深逺也天下謀臣猛將豪傑之士欲

有所逞於西北者乆矣聞之兵法曰先爲不可勝以待

敵之可勝孫子軍形篇曰昔之善𢧐者先爲不可勝以待敵之可勝不可勝在巳可勝在敵

者臣愚以爲西北雖有可勝之形而中國未有不可勝

之備故𥨸嘗以爲可特設一官使獨任其責而執政之

臣得以専治内事說見䇿略第二篇苟天下之弊莫不盡去紀