Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


綱脩明食足而兵強百姓樂業知愛其君卓然有不可

勝之備如此則臣因得備論而極言之夫天下將興其

積必有源天下將亡其發必有門聖人者唯知其門而

塞之古之亡天下者四而天子無道不与焉盖有以諸

侯強逼而至於亡者周唐是也周以列囯并吞而亡唐以藩鎮跋扈而亡

以匹夫横行而至於亡者秦是也謂陳呉刘項之属有以大臣

執權而至於亡者漢魏是也曹操執漢之權至其子丕卒以代漢是爲魏文帝司

馬懿執魏之權至其孫炎卒以代魏是爲晉武帝有以蠻夷内侵而至於亡者

二𣈆是也公自注云二晉乃司馬氏石氏司馬氏之世五胡乱華見晉史載記石氏至少帝爲契丹

所滅見五代史使此七代之君皆能逆知其所由亡之門而塞

之則至于今可以不廢惟其諱亡而不爲之備或備之

而不得其門故禍發而不救夫天子之𫝑蟠於天下而