Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


結於民心者甚厚故其亡也必有大𨻶焉而一日潰之

其窺之甚難其取之甚宻曠日持久然後可得而間盖

非有一日卒然不救之患也是故聖人必於其全安甚

盛之時而塞其所由亡之門盖臣以爲當今之患外之

可畏者西戎北胡而内之可畏者天子之民也西戎北

胡不足以爲中國大憂而其動也有以召内之禍内之

民實執存亡之權而不能獨起其發也必將待外之變

先之以戎狄而繼之以吾民臣之所謂可畏者在此而

巳昔者敵國之患起於多求而不供供者有倦而求者

無猒以有倦待無厭而能乆安於無事者天下未嘗有

也故夫二虜之患特有逺近耳而要以必至於戰敢間

今之所以戰者何也其無乃出於倉卒而備於一時乎