Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


且夫兵不素定而出於一時當其危疑擾攘之間而吾

不能自必則權在敵國權在敵國則吾欲戰不能欲休

不可進不能戰而退不能休則其計將出於求和求和

而自我則其所以爲賂者必重軍旅之後而繼之以重

賂則國用不足國用不足則加賦於民加賦而不巳則

凡暴取豪奪之法不得不施於今之世矣天下一動變

生無方國之大憂將必在此盖嘗聞之用兵有權權之

所在乃勝是故國無小大兵無強弱有小國弱兵而

見畏於天下者權在焉耳千鈞之牛制於三尺之童弭

耳而下之曽不如徂猿之𡚒擲於山林此其故何也權

在人也我欲則戰不欲則守戰則天下莫能支守則天

下莫能窺昔者秦嘗用此矣開関出兵以攻諸侯則諸