Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


侯莫不願割地而求和如周顕王三十九年秦伐魏魏入少梁河西地于秦赧王三年

秦及楚𢧐楚敗割兩城以請平于秦之𩔖諸侯割地而求和於秦則秦人未

嘗急於割地之利(⿱艹石)不得巳而後應故諸侯常欲和而

秦嘗欲戰如此則權固在秦矣且秦非能強於天下之

諸侯秦惟能日必而諸侯不能是以天下百戰而卒歸

於秦秦始皇十 八 年取韓二十年取魏二十五取趙晋楚二十六年取燕耴齊𥘉并天下諸侯之

利固在縱横也朝聞蘇秦之說而合爲縱暮聞張儀之

計而散爲横秦則不然横人之欲爲横縱人之欲爲縱

皆使其自擇而審處之諸侯相頋而終莫能自必則權

之在秦不亦冝乎嚮者寶元慶曆之間河西之役可以

見矣其始也不得巳而後戰其終也逆探其意而與之

和從而厚餽之仁廟寳元元年十一月西夏趙元昊自陳僣切事二年六月下詔削奪元昊官