Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爵継而發兵討之自是連𡻕入冦至慶曆𥘉乃復請和朝廷亦厭兵遂厚加錫賜而與之和惟恐其

一日復戰也如此則賊常欲戰而我常欲和賊非能常

戰也特持其欲戰之形以乗吾欲和之勢屢用而屢得

志是以中國之大而權不在焉欲天下之安則莫(⿱艹石)使

權在中國欲權之在中國則莫(⿱艹石)先發而後罷示之以

不憚形之以好戰而後天下之權有所歸矣今夫庸人

之論則曰勿爲禍始此語出莊子古之英雄之君豈其樂禍

而好殺唐太宗旣平定天下而又𡻕𡻕出師以從事於

夷狄正觀三年伐突厥八年伐吐谷渾十二年伐吐蕃十三年伐髙昌十五年伐薛延陁並見夲紀

晚而不倦𭧂露於千里之外親擊髙麗者再焉正𮗚十八年命

李丗勣等率十六㧾管兵親擊髙麗二十一年又命丗勣等率三揔管兵以伐髙麗凡此者皆所

以爭先而處強也當時群臣不能𭰹明其意以爲敵國