Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無釁而我則發之髙麗之役房元齡褚遂良輩皆上䟽諌夫爲國者使人

備巳則權在我而使巳備人則權在人當太宗之時四

夷狼顧以備中國故中國之權重苟不先之則彼或已

執其權矣而我又鰓鰓焉惡戰而樂罷使敵國知吾之

所忌而以是取必於吾如此則雖有天下吾安得而爲

之唐之衰也恠其厭兵而畏戰一有敗衂則兢兢焉縮

而去之是故姦臣執其權以要天子唐自粛代徳宗以來兵威不振専事

姑息故一時蕃鎮得以擅權跋扈及至憲宗𡚒而不顧雖有小挫而不

爲之沮裴度傳云于時討蔡数不利群臣爭請罷兵㑹唐鄧節度使髙霞寓𢧐郤他相欲赦賊帝曰一

勝一負兵家常𫝑詎一敗便沮成計乎於是左右不能容其間卒擒元濟當此之時天下之

權在於朝廷伐之則足以爲威赦之則足以爲恩夲紀賛云

憲宗剛明果断自𥘉即位慨然發憤志平僣亂能用忠謀不惑群議卒收成功自呉元濟誅強蕃悍將皆欲悔