Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


過而效順當此之時唐之威令幾於復振臣故曰先發而後罷則權在我矣

   䇿斷中

臣聞用兵有可以逆爲數十年之計者有朝不可以謀

夕者攻守之方戰鬬之術一日百變猶以爲拙(⿱艹石)此者

朝不可以謀夕者也古之欲謀人之國者必有一定之

計勾踐之取呉秦之取諸侯髙祖之取項籍皆得其至

計而固執之是故有利有不利有進有退百變不同而

其一定之計未始易也勾踐之取呉是驕之而巳囯語曰越

王勾踐爲呉所敗棲於㑹稽王召范蠡而問焉對曰卑辭厚礼玩好女楽尊之以名如此不巳又身与之市王

曰諾乃令大夫種行成於呉卒以滅呉秦之取諸侯是散其從而巳⿱⺾⿰𩵋禾旣死

張儀爲秦人遊說六國解從約以事奏故秦并天下髙祖之取項籍是間踈其君

臣而巳陳平傳漢王謂平曰天下紛紛何時定乎平曰大王能出捐 --捐数萬井金行反間間其君臣以疑