Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兵使其十一而行則一𡻕可以十出十二而行則一𡻕

可以五出十一而十出十二而五出則是一人而𡻕一

出也吾一嵗而一出彼一𡻕而十𬒳兵焉則衆寡之不

侔勞逸之不敵亦巳明矣夫用兵必出於敵人之所不

能我大而敵小是故我能分而彼不能此呉之所以肄

左傳昭公三十年呉子問伍貟伐楚何如對曰楚執政衆而乖莫適任患若爲三師以肄焉一師至彼必

皆出彼出則歸彼歸則出楚必道敝亟肄以罷之多方以誤之旣罷而後以三軍継之必大克之闔廬從之楚

於是乎始病古注云肄勞也而隋之所以狃陳歟文帝問取陳之䇿於髙敏對曰江北

地寒田收差晚江南水田早熟量彼收穫之際微發士馬聲言掩襲彼必屯兵守禦足得廢其農時彼旣聚兵

我便解甲再三若此彼以爲常後更集兵彼必不信尢豫之頃我乃濟師登陸而𢧐兵氣益倍不出數年自可

財力俱盡文帝用其策陳人始困事見隋書髙之名犯舊諱故用敏字以其一名敏故也夫御戎之

術不可以逆知其詳而其大略臣未見有過此者也