Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以腐敗故凡擊搏進取所以用大者孫武之法十則圍之

五則攻之倍則分之敵則能戰之少則能逃之不若則

能避之出孫子謀攻篇自敵以上者未嘗有不戰也自敵以上

而不戰則是以有餘而用不足之計固巳失其所長矣

凢大國之所恃吾能分兵而彼不能分吾能數出而彼

不能應譬如千金之家日出其財以罔市利而販夫小

民雖有桀𭶑之才過人之智而其𫝑不得不折而入於

千金之家何則其所長者不可以與較也西戎之於中

國可謂小國矣嚮者惟不用其所長是以聚兵連年而

終莫能服今欲用吾之所長則莫(⿱艹石)數出數出莫(⿱艹石)分兵

臣之所謂分兵者非分屯之謂也分其居者與行者而巳

今河西之戍卒惟患其多而莫之適用故其便莫(⿱艹石)