Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廣而備多備多而力分小國聚而大國分則強弱之𫝑

將有所反大國之人譬如千金之子自重而多疑小國

之人計窮而無所恃則致死而不顧是以小國常勇而

大國常怯恃大而不戒則輕戰而屢敗知小而自畏則

深謀而必克此又其理然也夫民之所以守戰至死而

不去者以其君臣上下歡忻相得之際也國大則君尊

而上下不交將軍貴而吏士不親法令繁而民無所措

其手足若夫小國之民截然其(⿱艹石)一家也有憂則相䘏

有急則相赴凡此數者是小國之所長而大國之所短

也使大國而不用其所長常出於其所短雖百戰而百

屈豈足恠哉且夫大國則固有所長矣長於戰而不長

於守夫守者出於不足而巳譬之於物大而不用則易