Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


甚惑矣夫爲國有三計有萬世之計有一時之計有不

終月之計古者三年耕必有一年之所以三十年之通

計則可以九年而無飢也歳之所入足用而有餘是以

九年之蓄常閑而無用卒有水旱之變盗賊之憂則官

可以自辦而民不知王制云囯無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰囯

非其囯也三年耕必有一年之蓄九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色如此

者天不能使之災地不能使之貧四海盗賊不能使之

困此萬世之計也而其不能者一歳之入𦆵足以爲一

歳之出天下之産僅足以供天下之用其平居雖不至

于虐取其民而有急則不免於厚賦故其國可静而不

可動可逸而不可勞此亦一時之計也至于最下而無

謀者量出以爲入用之不給則取之益多天下晏然無