Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大患難而盡用衰世茍且之法不知有急則將何以如

之此所謂不終月之計也今天下之利莫不盡取山陵

林麓莫不有禁𨵿有征市有租鹽鐡有搉酒有課茶有

筭凢衰世苟且之法莫不盡用矣譬之於人其少壯之

時豐健勇武然後可以望其無疾以至于壽考今未五

六十而衰老之候具見而無遺若八九十者將何以待

其後耶然天下之人方且窮思竭慮以廣求利之門且

人而不急則以爲費用不可復省使天下而無鹽鐡酒

茗之稅將不爲國乎臣有以知其不然也天下之費固

有去之甚易而無損存之甚難而無益者矣臣不能盡

知請舉其所聞而其餘可以𩔖求焉夫無益之費名重

而實輕以不急之實而𬒳之以莫大之名是以疑而不