Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 制輕重之相𫞐命秩之差虚實之相養水旱蓄積之

 備邊陲守禦之方圜法有九府之名樂語有五均之

 義冨人強國尊君重朝弭災致祥改薄從厚此皆前

 世之急政而當今之要務子大夫其悉意以陳母悼

 後害

臣謹對曰臣聞天下無事則公卿之言輕於鴻毛天下

有事則匹夫之言重於泰山非智有所不能而明有所

不察緩急之𫝑異也方其無事也雖齊威之𭰹信其臣

管仲之深得其君以握手叮嚀之問將死深悲之言而

不能去其區區之三孺又記斉丗家云管仲病威公問曰群臣誰可相者管仲曰知臣

莫若君公曰易牙何如對曰殺子以適君非人情不可公曰開方何如對曰倍親以適君非人情難近公曰孺

刀何如對曰目宫以適君非人情誰親管仲死而威公不用其言卒近用三子三子遂專𫞐乱囯本出管子