Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


及其有事且急也雖唐代宗之庸程元振之用事柳伉

之賤且踈而一言以入之不終朝而去其腹心之疾

者傳云代宗立程元振權振天下在李輔囯右凶决又過之廣徳𥘉吐蕃党項内侵詔集天下兵无一士奔命

者於是太常博土翰林待詔柳伉上䟽曰臣聞良醫療疾當病飲薬薬不當病猶无益也陛下視今日病何繇

至此乎必欲存宗廟社稷独斬元振首馳告天下悉出内使𨽾諸州如此而兵不至謂赤臣族以謝䟽聞帝顧

公議不与乃下詔尽削元振官爵放㱕田里夫言之於無事之世者足以有

所改爲常患於不信言之於有事之世者易以見信而

常患於不及改爲此忠臣志士之所以深悲天下之所

以亂亡相尋而世主之所以不悟也今 陛下處積安

之時乗不㧞之𫝑拱手垂裳而天下嚮風動容變色而

海内震恐雖有一事之失常一物之不獲固未足以憂

陛下也所爲親䇿賢良之士者以應故事而巳豈以臣