Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


言爲真足以有感於 陛下耶雖然君以名求之臣以

實應之 陛下爲是名也臣敢不爲是實也伏惟 制

䇿有念 祖宗 先帝大業之重而自處於寡昧以爲

志勤道逺治不加進臣𥨸以爲 陛下即位以來𡻕歷

三紀更於事變審於情僞不爲不熟矣而治不加進雖

臣亦疑之然以爲志勤道逺則雖臣至愚亦未敢以明

詔爲然也夫志有不勤而道無逺 陛下苟知勤矣則

天下之事粲然無不畢舉又安以訪臣爲哉今也猶以

道逺爲歎則是 陛下未知勤也臣請言勤之說夫天

以日運故徤日月以日行故明水以日流故不竭人之

四肢以日動故無疾器以日用故不蠧天下者大器也

乆置而不用則委靡廢放日趨於弊而巳矣 陛下深