Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


未得御臣之術也(⿱艹石)夫徳有所未至教有所未乎者此

實不至也徳之必有以著其徳之之形教之必有以顯

其教之之狀徳之之形莫著於輕賦教之之狀莫顯於

去殺此二者今皆未能焉臣故曰實不至也夫以選舉

之重而不取十行官吏之衆而不行考課漢元帝時京房嘗建考課

之議竟不能行農末之相傾而平糴之法不立漢食貨志云魏文侯時李悝立

平籴之法以謂書平籴者必謹觀𡻕有上中下孰大熟則上籴三而舎一中熟則糴二下熟則糴一小𩚑則發

小熟之所歛中飢則發中熟之所歛大飢則發大熟之所歛而粜之故雖遇饑饉水旱籴不貴而民不散取有

餘以𥙷不足也行之魏國國以富強貧冨之相役而占田之數無限食貨志云

董仲舒說武帝曰古井田法雖難卒行冝少近古限民名田以贍不足注云名田占田也名爲立限不使冨者

過制則貧弱之家可足也天下之闕政則莫大乎此而和氣安得不

盭乎田野闢者民之所以冨足之道也其所以無聊則